Leczenie depresji w komorze hiperbarycznej

Depresja tlenoterapia hiperbaryczna Kielce

     Depresja określana jest mianem choroby cywilizacyjnej i dotyka coraz młodszych osób. Przygnębienie, smutek, apatia, rozdrażnienie czy niepokój to tylko kilka z objawów które mogą towarzyszyć depresji. Permanentny stres, pośpiech, narastające problemy, przepracowanie, nieprawidłowa dieta, niedobór makro i mikroelementów to czynniki przyczyniające się do powstania choroby.

     Według światowych statystyk w ciągu całego życia na depresję choruje ok. 17% populacji ogólnej. Wśród osób zgłaszających się do lekarza pierwszego kontaktu 12-25% cierpi z powodu depresji, gdzie połowa spełnia kryteria depresji umiarkowanej lub ciężkiej.

     Badania donoszą o przeciwdepresyjnym działaniu tlenoterapii hiperbarycznej. Poprawa nastroju idzie w parze z korzyściami jeśli chodzi o funkcjonowanie mózgu – u poddanych badaniu pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi różnego typu obserwuje się usprawnienie metabolizmu komórek nerwowych, dotlenienie obszarów niedotlenionych, poprawę pamięci, lepszą koncentrację, lepsze wyniki w testach na inteligencję oraz zmniejszenie dolegliwości związanych z depresją (ocena z użyciem skali depresji Hamiltona).

 

Depresja a tlenoterapia hiperbaryczna

      U pacjentów rekonwalescentów po przebytym krwotocznym udarze mózgu u których zdiagnozowano depresję przeprowadzono badanie. 60 pacjentów z ww symptomami podzielono na dwie grupy, połowę grupy poddano terapii HBOT a drugą połowę w tym przypadku grupę kontrolną leczono lekiem Deanxit. Skuteczność terapii oceniano przed i 4 tygodnie po badaniu za pomocą skali depresji Hamiltona. Okazało się, że w obu grupach zaobserwowano poprawę w samopoczuciu, przy czym poprawa w grupie HBO była dużo większa niż w grupie kontrolnej.