Przeciwwskazania

     Niestety nie każdy pacjent może podjąć się terapii w komorze hiperbarycznej, a w razie konieczności należy skonsultować się z lekarzem. Głównymi i bezwzględnymi przeciwwskazaniami do stosowania HBO są chemioterapia oraz nieleczona odma opłucnowa. Zabiegów w komorze hiperbarycznej nie należy wykonywać w przypadku przyjmowania niektórych leków, w tym bleomycyny, doksorubicyny, cisplatyny, disulfiramu oraz antybakteryjnego Mafenide acetate.

     Pozostałe przeciwwskazania do zabiegów w komorze hiperbarycznej, które należy skonsultować z lekarzem, to:

  • rozrusznik serca,
  • ciąża,
  • klaustrofobia,
  • gorączka w dniu zabiegu,
  • rozedma płuc,
  • padaczka,
  • operacje przeprowadzone w okolicy klatki piersiowej lub kości skroniowej,
  • zapalenie nerwu wzrokowego przechorowane w przeszłości,
  • sferocytoza (wrodzona żółtaczka hemolityczna).